Μπλόκο στην έκδοση των πέντε φοιτητών αγωνιστών:

moto-free5cf8312334191_1640703892813943_1087223219_ocf83free-5-2-12-15-ceb1cebdcebfceb9cf87cf84-cf83cf85cebdceb1ceb3-cf80ceb1cf81ceb1cf83cebaceb5cf8dceb7cf82cf84ceb5cebbceb9cebacebfcf83

Ενδεικτικές αφίσες από τις κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την δίωξη των πέντε φοιτητών. Το σύνολο των δράσεων μπορείτε να το βρείτε στο site συντονισμού συντονισμού